Category Archive :Naujienos

Baigiame 2021 metus ir norime pasidžiaugti, kad šiemet galėjome dalyvauti:
Kultūros nakties programoje, kur apsilankė daugiau 450 žmonių ir transliacijos pagalba pasiekė daugiau nei 3000 žiūrovų.
Šviesa naktyje evangelizacijoje Aušros vartų Marijos atlaidų metu, jaunimo dienos išvakarėse,
organizavome tiesiogines transliacijas, kur kartu su jumis galėjome melstis, klausytis paskaitų aktualiomis jaunimui temomis ir šlovinti drauge 😉

Dėkojame mūsų rėmėjams LKRŠ, Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus Bernardinų parapijai ir vienuolynui, privatiems rėmėjams, maldos frontui – sesutėms Klarisėms, broliams pranciškonams, šlovintojams – Ernestai ir Valdui, Danielei ir Aisčiui, Karolinai ir Gustui, Orintai ir Mindaugui, Lietuvos jaunimo dienų šlovinimo chorui, grupei Ichthus, kalbėtojams – sesei Viktorijai CC, br. Jokūbui Marijai OP, Jurgučių ir Čičiūnų šeimoms, br. Juozapui Marijai OFM, br. Eugenijui SJ, kun. Povilui, br. Evaldui OFM, br. Piotr OFMconv.

Tiesioginių transliacijų meistrams br. Edvinui, Edgarui ir Katalikų medijų centrui.

Pasitinkant 2022 metus, norime palinkėti nesibaigiančio džiaugsmo, šviesos širdyse, juoko, atvirumo, sveikatos ir tikėjimo bei pasitikėjimo Juo 😇 Būkite palaiminti ir kupini Šv. Dvasios 😇

Ačiū, kad esate drauge ir palaikote mus ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

2021 m. spalio – gruodžio mėn. įgyvendinome projektą jaunimui „Šviesa spindi tamsoje“. Projekto metu surengėme dvi dideles paskaitas apie Šv. Pranciškų ir jo brolius/draugus kartu su br. Evaldu OFM ir br. Piotr OFM conv.

Paskaitų įrašai:

Paskaita su br. Evaldu OFM

Paskaita su br. Piotr OFMconv.

Įvyko ir žiemos susikaupimo savaitgalis, leidęs sudėti esminius taškus ant i ne tik savo gyvenimuose, bet ir pasigilinti į įvairias jaunimui aktualias temas – ką reiškia būti brandžiu, kas yra mano draugai, kur galiu save įsiprasminti ir pan. Daugybė temų išgvildenta gruodžio 10-12 d. Trinapolio rekolekcijų namuose.

Projektas sulaukė daugiau nei 60 dalyvių, kurie turėjo puikia progas ne tik klausytis paskaitų vietoje ar nuotoliniu būdu, dalyvauti jaunimo susitikimuose, kur buvo galima pasiklausyti gyvenimiškų pokalbių apie bendruomenes ar ugdyti savo kultūrinį pažinimą per edukacijas Bažnytinio paveldo muziejuje ir suprasti ne tik įvairius kultūrinius skirtumus bet ir panašumus ar atsiradusias įvairias tradicijas. Džiaugiamės, kad savanorių atsirado daugiau nei 5, kurie padėjo koordinuoti veiklą. Taip pat įvyko ir vidiniai organizacijos stiprinimo mokymai.

Projektas iš dalies buvo finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės iš Jaunimo programos.

Kviečiame pasigrožėti ketvirtojo Pranciškoniško prakartėlių konkurso darbais iš visos Lietuvos bei užsienio 🙂

O netrukus pasirodys ir balsavimo galimybė.

Read More