Projektas jaunimui „Šviesa spindi tamsoje“

2021 m. spalio – gruodžio mėn. įgyvendinome projektą jaunimui „Šviesa spindi tamsoje“. Projekto metu surengėme dvi dideles paskaitas apie Šv. Pranciškų ir jo brolius/draugus kartu su br. Evaldu OFM ir br. Piotr OFM conv.

Paskaitų įrašai:

Paskaita su br. Evaldu OFM

Paskaita su br. Piotr OFMconv.

Įvyko ir žiemos susikaupimo savaitgalis, leidęs sudėti esminius taškus ant i ne tik savo gyvenimuose, bet ir pasigilinti į įvairias jaunimui aktualias temas – ką reiškia būti brandžiu, kas yra mano draugai, kur galiu save įsiprasminti ir pan. Daugybė temų išgvildenta gruodžio 10-12 d. Trinapolio rekolekcijų namuose.

Projektas sulaukė daugiau nei 60 dalyvių, kurie turėjo puikia progas ne tik klausytis paskaitų vietoje ar nuotoliniu būdu, dalyvauti jaunimo susitikimuose, kur buvo galima pasiklausyti gyvenimiškų pokalbių apie bendruomenes ar ugdyti savo kultūrinį pažinimą per edukacijas Bažnytinio paveldo muziejuje ir suprasti ne tik įvairius kultūrinius skirtumus bet ir panašumus ar atsiradusias įvairias tradicijas. Džiaugiamės, kad savanorių atsirado daugiau nei 5, kurie padėjo koordinuoti veiklą. Taip pat įvyko ir vidiniai organizacijos stiprinimo mokymai.

Projektas iš dalies buvo finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės iš Jaunimo programos.

  • Share This Story

about author

Bernardinų jaunimo centras

bjcentras@gmail.com

-