Savanorių registracija į pietų stokojantiems parengimą