„Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ Jn 15, 9–17
Apie mus

Istorija

2007-ųjų metų balandžio pabaigoje brolių pranciškonų ir Bernardinų pranciškoniškojo jaunimo iniciatyva Vilniuje įkurta viešoji įstaiga „Bernardinų jaunimo centras“. Po Bernardinų skliautais buriasi daug įvairaus, skirtingus talentus turinčio jaunimo, tai ir Šlovinimo grupės „Ichthus“, „Tau“, „Conventus“, jaunimo choras, pranciškoniškasis jaunimas, pranciškučiai, vyksta teatro grupelės užsiėmimai, vaikų muzikos mokyklėlės užsiėmimai. Mūsų tikslas įvairiais būdais pagelbėti jauniems žmonėms, trokštantiems tarnauti, Dievui ir artimui bei kartu su broliais pranciškonais kurti gyvąją Dievo bažnyčią.

 

Vizija, misija, tikslas

 • Vizija
  Bernardinų jaunimo centras yra bažnytinė jaunimo organizacija integruojanti jaunimą į šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapiją.
 • Misija
  Atliepti parapijos jaunimo poreikius, augti tikėjime ir liudyti Kristų.
 • Tikslas
  Suburti ir ugdyti jaunimą, evangelizuotis bei skelbti gerąją Naujieną kitiems.

Veikla ir tarnystės

VEIKLA

 • Rūpintis jaunimo sielovada (trečiadienio vakarai, rekolekcijos, pranciškučių penktadieniai, paskaitos aktualiomis temomis.
 • Skelbti gerąją Naujieną, dalinantis turimais talentais per muziką, Dievo žodį, gyvą liudijimą.
 • Ieškoti ryšio priimant ir būnant su socializacijos centruose gyvenančiais vaikinais ir merginomis.
 • Organizuoti kultūrinius renginius, kurie padėtų, paskatintų jaunimą ieškoti Dievo.

TARNYSTĖS

 • Advento ir Gavėnios rekolekcijų jaunimui organizavimas;
 • Šlovinimo vakarų organizavimas;
 • Paskaitų aktualiomis jaunimui temomis organizavimas (Dievo žodžio pažinimo, kūno teologijos, bioetikos ir pan.);
 • Evangelizacijos (Kamajų parapijos jaunimo globa);
 • Socialinės tarnystės (Veliučionys, Vilniaus socializacijos centras);
 • Kelionių į įvairius krikščioniškus renginius organizavimas (Lietuvos jaunimo dienos, krikščioniškos muzikos festivaliai);
 • Žurnalo “Po Bernardinų skliautais” leidyba;
 • Dalyvavimas Vilniaus miesto kultūros nakties programoje – „Šviesa  spindi tamsoje“ (krikščioniškos muzikos koncertas, ekskursijos po Bernardinų bažnyčią, filmų peržiūra);
 • Šv. Cecilijos šventė Bernardinų parapijos jaunimo šlovinimo grupėms;
 • Finansinė pagalba pranciškoniškajam jaunimui (organizuojant trečiadienio ugdymo vakarus, socialines bei evangelizacines tarnystes), pranciškučiams, Bernardinų jaunimo šlovinimo grupėms (albumo leidyba, evangelizacijos į kitus miestus) bei paaugliams, kurie  Bernardinų parapijoje ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui (rekolekcijos).

Darbuotojai

 • Direktorė
  Gintarija Sedrisovienė
 • Finansininkė
  Jolita Žukienė
 • Projektų koordinatorė
  Giedrė Povilaitytė
 • Paauglių ugdymo koordinatorė
 • Ugnė Matulevičiūtė
 • Dvasinis asistentas
  brolis kun. Andrius Nenėnas OFM

 

 

 

;