„Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ Jn 15, 9–17
Žurnalas

Pasibaigus akademiniams metams išleidžiame brošiūrą - žurnalą "Po Bernardinų skliautais", kurį daliname nemokamai. Šiame leidinyje apžvelgiami įvykę Bernardinų jaunimo centro renginiai. Taip pat publikuojami jaunimo liudijimai iš įvykusių rekolekcijų ir kitų sielovados renginių. Žurnale išvysite jaunimo įspūdžius iš piligriminių kelionių, Pasaulinių jaunimo dienų, šlovinimo vakarų bei paskaitų ciklų.