„Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ Jn 15, 9–17
Aktualu

Br. kun. Juliaus Sasnausko OFM Gavėnios rekolekcijų audio įrašai.